Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

USB Safely Remove 5.3.8.1233


USB Safely Remove là công cụ thay thế cho Safely Remove Hardware của Windows nhằm tiết kiệm thời gian làm việc với các thiết bị USB và giữ an toàn cho các tiện ích của bạn.USB Safely Remove giúp bạn rút thiết bị 1 cách an toàn ngay cả khi Windows không thể làm được.

Tính năng chính

Nhận biết thiết bị cần dừng lại một cách dễ dàng
Công cụ mặc định của Windows sẽ gây khó khăn để ta nhận ra thiết bị muốn dừng lại khi trên máy tính cắm cùng lúc nhiều thiết bị.USB Safely Remove sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách hiện thị tên thực tế của thiết bị với biểu tượng đi cùng.


Hiển thị các các tiến trình đang ngăn chặn việc dừng lại của thiết bị
Dừng thiết bị với phím nóng và dòng lệnh


Làm việc với bất kì thiết bị nào hỗ trợ cắm nóng, rút nóng (hot-plug, hot-swap)

Rút một thẻ nhớ trong nhiều thẻ

Nếu bạn cắm nhiều thẻ nhớ vào một đầu đọc thẻ thì bạn có thể dùng USR để rút nó ra mà không phải rút cả đầu đọc thẻ.

Return Device Back

Nếu bạn đã lỡ ngắt một thiết bị USB nào đó thì bạn có thể ngay lập tức cho kết nối nó lại mà không cần phải rút ra rồi lại cắm vào như trước. Chỉ cần bấm vào biểu tượng dưới system tray rồi chọn tên thiết bị cần kết nối lại.

Ẩn ổ đĩa rỗng không sử dụng

Thông thường khi sử dụng đầu đọc thẻ có nhiều khe cắm thì máy tính sẽ hiển thị toàn bộ những ký tự đại diện cho khe đó dù bạn chưa cắm thẻ vào. Điều này sẽ gây phiền nhiễu cho bạn khi phải tìm kiếm giữa những ổ có chứa thẻ và ổ rỗng. Dùng USB Safely Remove để giải quyết vấn đề này.
Thay đổi tên, hình ảnh ổ đĩa một cách nhanh chóng

Bài viết liên quan

2 Nhận Xét