Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

DriverToolkit 8.4 Full

DriverToolkit là một chương trình trợ giúp thiết bị máy tính, laptop của bạn tự động cập nhật và update backup driver bằng cách sử dụng công nghệ điều khiển-Match Superlink. Nó cho phép bạn tải về và cập nhật các driver một cách tự động và có thêm chức năng backup driver cho máy tính.
Tự động tìm kiếm driver nhanh chóng trong vài giây

Hướng dẫn

1. Sau khi cài đặt bạn thoát phần mềm vào thư mục Crack trong thư mục tải về copy file DriverToolkit.exe rồi dán vào nơi chứa file cài đặt.
2. Bạn khởi động phần mềm điền lần lượt trong phần Register
Email: tùy ý
Key: 7Q9F-Db51-4GR9-Dk52
Download

Bài viết liên quan