Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Data Saver cho trình duyệt Chrome


Google mang đến cách thức giảm bớt việc sử dụng dữ liệu của trình duyệt Chrome trên các máy tính để bàn với công cụ Data Saver. Nó định hướng luồng dữ liệu duyệt Web thông qua các máy chủ của Google, nơi mà các trang web được nén lại trước khi được gửi đến máy tính của bạn. Kết quả thu được là bạn sẽ sử dụng trình duyệt với dữ liệu ít hơn, trang web nhẹ hơn và được tải nhanh hơn.

Công cụ tiện ích này đặc biệt hữu ích khi bạn phải sử dụng kết nối Wi-Fi đặc biệt chậm, Data Saver sẽ giúp bạn cải thiện tốt tốc độ duyệt web. Khi cài đặt, Data Saver không đòi hỏi phải khởi động lại Chrome và sẽ xuất hiện nút kích hoạt nằm bên phải thanh URL của trình duyệt. Bạn có thể sử dụng nút này để kích hoạt hoặc tắt Data Saver theo ý thích.
Tải ứng dụng
Nguồn: Amtech