Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Malwarebytes' Anti-Malware

Malwarebytes sản phẩm có một bản ghi đã được chứng minh của việc bảo vệ máy tính của hoàn toàn loại bỏ tất cả các hình thức của phần mềm độc hại, bao gồm cả virus, Trojan, spyware, adware và rootkits. Khi nói đến sự an toàn của máy tính của bạn, Malwarebytes cung cấp cuối cùng trong bảo vệ từ rìa cắt của công nghệ!
Tính Năng Chính:
Hỗ trợ cho Windows 2000, XP, và Vista.
Quyét nhanh với tốc độ ánh sáng.
Khả năng quyét toàn bộ cho các ổ đĩa.
Module Bảo Vệ Malwarebytes' Anti-Malware thời gian thực (bản Pro)
Cập nhập dữ liệu hàng ngày.
Kiểm tra các mối nguy hiểm và khôi phục chúng một cách thuận tiện.
Danh sách bỏ qua cho cả trình quyét và Module Bảo Vệ.
Các cài đặt giúp nâng cao hiệu suất cho Malwarebytes' Anti-Malware.
Danh sách nhỏ các tiện ích phụ giúp xóa các malware thủ công.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Hoạt động cùng cách tiện ích chống malware khác.
Hỗ trợ dòng lệnh để quyét nhanh.
Menu nội dung được tích hợp để quét file theo yêu cầu.
Download

Bài viết liên quan