Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

AVIRA FREE Antivirus 2012

Avira Free Antivirus là sản phẩm bảo vệ hiệu quả dành cho máy trính trước những hiểm họa từ virus. Nó phát hiện và xóa những virus đồng thời liên tục được cập nhật những phiên bản mới dễ dàng.

Chương trình được xây dựng với hoạt động cảnh báo tự động, chẳng hạn khi bạn download một gói tin từ Internet, chương trình sẽ tự động kiểm tra ngay lập trức file đó để đảm bảo hoàn toàn không có virus được ấn nấp trong file Virut được xây dựng trong cư dân Bảo vệ phục vụ để theo dõi những sự chuyển động hồ sơ tự động, chẳng hạn khi tải xuống những hồ sơ từ Internet. Sự quét Phát hiện bảo vệ sự Bảo vệ chống lại trước đó những virut vỹ mô không được biết.

Avira Free Antivirus cung cấp cho bạn những tính năng sau:

• Control Center for monitoring: Quản trị và điều khiển toàn bộ chương trình


• Central configuration: Cấu hình điều chỉnh hệ thống


• Scanner (On-Demand Scan) Quét virus


• Tính năng hợp nhất với trinhd điều khiển của Windows Vista User Account Control


• Guard (On-Access Scan) Kiểm tra liên tục


• Quản lý, cô lập file gây hại


• Bảo vệ máy tính bạn trước Rootkit


• Kiểm soát loại bỏ viruses và malware khi kết nối Interner


• Cập nhật virus mới


• Lên lịch quén


Bài viết liên quan